דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 06/12/2020 דיווח ראשון: 15/03/2021

מכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו להחלפת 6 מעליות ברחבי המרכז הרפואי שיבא, תל השומרמכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

המרכז הרפואי שיבא תה"ש ←

שירותי הנדסה מיקצועים

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 4000525165
תיאור: מכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו להחלפת 6 מעליות ברחבי המרכז הרפואי שיבא, תל השומר

01/02/2021מועד אחרון להגשה
06/12/2020תאריך פרסום המכרז