דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 17/09/2007 דיווח ראשון: 11/10/2005

מס' הזמנה 42173956, רכישת פריטים עבור יח' אימונולוגית (רפואי כימיכלים)התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המרכז הרפואי וולפסון ←

עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪6,429

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

9220

סיבות בקשת הפטור: 

ציוד רפואי יחודי - (חוק ישן)

הסתמכות על תקנה: 

ציוד רפואי יחודי - (חוק ישן)
12/10/2005תום תקופת ההתקשרות
11/10/2005תחילת תקופת התקשרות