דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 19/08/2007 דיווח ראשון: 21/12/2006

התקשרות עם אומן אורחהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

נציבות מס הכנסה ←

עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪5,775

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

912145

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או
22/12/2006תום תקופת ההתקשרות
21/12/2006תחילת תקופת התקשרות