דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 27/09/2005 דיווח ראשון: 31/07/2005

הרחבת התקשרות עם מתכנן תברואה - אהוד וייסברג בפרויקט שדרוג ביתן 11 - המרכז בגריאטרי נתניההתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבריאות ←

עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪59,795

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

911484

סיבות בקשת הפטור: 

התקשרות המשךהתקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו (חוק ישן)

הסתמכות על תקנה: 

התקשרות המשךהתקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו (חוק ישן)
31/12/2005תום תקופת ההתקשרות
31/07/2005תחילת תקופת התקשרות