דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 10/10/2007 דיווח ראשון: 01/04/2006

חשב מלווה לזרזיר (מחליף את יצחק חדד)התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הפנים ←

עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪129,983

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

909568

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 5(ג) - (חוק ישן)

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 5(ג) - (חוק ישן)
31/12/2006תום תקופת ההתקשרות
01/04/2006תחילת תקופת התקשרות