דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 02/09/2007 דיווח ראשון: 26/01/2006

מספר הזמנה:18261 המשך מינוי לבית מרקחת MICROMEDEXהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המרכז הרפואי וולפסון ←

עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪43,340

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

8982

סיבות בקשת הפטור: 

ציוד רפואי יחודי - (חוק ישן)

הסתמכות על תקנה: 

ציוד רפואי יחודי - (חוק ישן)
27/01/2006תום תקופת ההתקשרות
26/01/2006תחילת תקופת התקשרות