דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 09/11/2005 דיווח ראשון: 11/10/2005

ועדת חקירה לבדיקת גבולות עיריית פתח תקוה והמועצה המקומית גני תקוההתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הפנים ←

עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪10,706

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

7868

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 5(ג) - (חוק ישן)

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 5(ג) - (חוק ישן)
11/10/2006תום תקופת ההתקשרות
11/10/2005תחילת תקופת התקשרות