דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  טרם התקבלה החלטת ועדה (עדכון אחרון: לפני 19 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

המשך התקשרות למתן שירות ותחזוקה ל-8 מערכות אנדסקופיה. מערכות המשמשות לגילוי הסלקות במקומות שהגישה אליהן קשה.

מכס ומע"מ ←

526,500

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

7200

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחיד הספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו)

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחיד הספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו)
31/07/2006תום תקופת ההתקשרות
01/08/2005תחילת תקופת התקשרות