דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 21/07/2005 דיווח ראשון: 01/01/1901

hyperglide + g. w. balloonהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המרכז הרפואי שיבא תה"ש ←

עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪44,325

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

6990

סיבות בקשת הפטור: 

ציוד רפואי יחודי - (חוק ישן)

הסתמכות על תקנה: 

ציוד רפואי יחודי - (חוק ישן)
01/01/1901תום תקופת ההתקשרות
01/01/1901תחילת תקופת התקשרות