דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 17/07/2005 דיווח ראשון: 17/04/2005

מס' הזמנה- 40377670 ציוד רפואי BLANKET WARMAIR ADULTהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המרכז הרפואי וולפסון ←

עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪113,324

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

6670

סיבות בקשת הפטור: 

ציוד רפואי יחודי - (חוק ישן)

הסתמכות על תקנה: 

ציוד רפואי יחודי - (חוק ישן)
18/04/2005תום תקופת ההתקשרות
17/04/2005תחילת תקופת התקשרות