דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 24/09/2020 דיווח ראשון: 08/09/2020

התקשרות לצורך אספקה והתקנת גנרטור כולל התקנה וכבילה עבור מח' קורונההתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המרכז הרפואי וולפסון ←

שמרלינג - סינכרו הנדסת אנרגיה בע״מ

שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪500,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

654418

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(2) - התקשרות דחופה למניעת נזק של ממש

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(2) - התקשרות דחופה למניעת נזק של ממש
07/09/2021תום תקופת ההתקשרות
08/09/2020תחילת תקופת התקשרות