דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 23/09/2020 דיווח ראשון: 01/09/2020

תחזוקה ופיתוחים במערכת מטה ויז'ןהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המרכז הרפואי שיבא תה"ש ←

י.מ.ד. סופט בע״מ

יחידות אחסון נתונים ייעוץ במחשבים ותקשורת מדפסות מחשוב ותקשורת מכשירי תקשורת ואביזרים מסכי מחשב ציוד נלווה למחשוב ציוד תקשורת מולטימדיה ו- DataVoice רכיבים לטכנולוגיות מידע ושידור שרתים תוכנות
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪875,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

654352

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
01/09/2022תום תקופת ההתקשרות
01/09/2020תחילת תקופת התקשרות