דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 09/09/2020 דיווח ראשון: 09/09/2020

הרחבת התקשרות בפטור ממכרז, כספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו עבור הפעלת תוכנית מרכזי יום מרחוק לאזרחים וותיקים, ניצולי שואהבתחום אחריופרסום כוונה להתקשרות

שירותי רווחה סוציאליים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

653845

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
23/09/2020תאריך אחרון להגשת השגות