דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 05/08/2020 דיווח ראשון: 05/08/2020

אישור הוועדה לביצוע פרסום מקדים על כוונת האגף להתקשר עם חברת נס א.ט בע"מ, לרכישת תחזוקה לרכיבי רישוי דוקומנטוםפרסום כוונה להתקשרות

משרד המשפטים ←

נס א.ט. בע״מ

יחידות אחסון נתונים שרתים תוכנות

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

652599

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
18/08/2020תאריך אחרון להגשת השגות