דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 02/08/2020 דיווח ראשון: 22/07/2020

בדיקות אבחנתיות בהריוןהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבריאות ←

שירותי בריאות שירותי טיפול בריאותי שירותי מזון בריאותי שירותי רופאים מומחים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪118,900,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

652053

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
15/07/2021תום תקופת ההתקשרות
22/07/2020תחילת תקופת התקשרות