דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 24/06/2020 דיווח ראשון: 01/07/2020

הארכת התקשרות בפטור ממכרז עם דנאל (אדיר יהושע) בע"מ (520037565), לצורך שכירת כוח אדם בעקבות התפשטות מגפת הקורהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הרווחה ←

דנאל אדיר יהושע בעמ

שירותי רווחה סוציאליים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

650949

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
30/06/2021תום תקופת ההתקשרות
01/07/2020תחילת תקופת התקשרות