דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 17/06/2020 דיווח ראשון: 16/06/2020

שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 966.0 מ"ר בישוב כפר אדומים.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקע למגורים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

650731

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(6) - הענקת זכויות במקרקעין לצרכי ציבור

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(6) - הענקת זכויות במקרקעין לצרכי ציבור