דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 15/06/2020 דיווח ראשון: 14/06/2020

הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 13 שטח העסקה 505.0 מ"ר בישוב כרמי קטיף.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקע למגורים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

650629

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין