דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 04/06/2020 דיווח ראשון: 01/07/2020

מתן שירותי העברה וליווי בכפיה במחוז ירושליםהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

שירותי בריאות שירותי טיפול בריאותי שירותי מזון בריאותי שירותי רופאים מומחים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪936,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

650279

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(2) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(2) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
30/06/2021תום תקופת ההתקשרות
01/07/2020תחילת תקופת התקשרות