דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 31/05/2020 דיווח ראשון: 31/05/2020

נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, בהוראת סימן ז, פרק משנה 8.3 שטח העסקה 10257.0 מ"ר בישוב כפר הס.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקעות ומבנים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

650089

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין