דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 31/05/2020 דיווח ראשון: 31/05/2020

בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 548.0 מ"ר בישוב תובל.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקע למגורים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

649931

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין