דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 31/05/2020 דיווח ראשון: 31/05/2020

שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 1770.0 מ"ר בישוב אלון שבות.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקע למגורים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

649845

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(6) - הענקת זכויות במקרקעין לצרכי ציבור

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(6) - הענקת זכויות במקרקעין לצרכי ציבור