דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 31/05/2020 דיווח ראשון: 24/05/2020

חשמל - שנאים חדר אחד חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה - סביוני טורעאן שטח העסקה 24.0 מ"ר בישוב טורעאן. גופרסום כוונה להתקשרות

רשות מקרקעי ישראל ←

חברת החשמל לישראל בעמ

מכירת קרקעות ומבנים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

649828

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
24/05/2069תום תקופת ההתקשרות
14/06/2020תאריך אחרון להגשת השגות
24/05/2020תחילת תקופת התקשרות