דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 24/05/2020 דיווח ראשון: 07/05/2020

הכנת בה"ת אזוריהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבינוי והשיכון ←

בשיר עבד אל-ראזק בע״מ

שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 100% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪117,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

649616

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
בשיר עבד אל-ראזק בע״מ 175,500₪115,986₪

הזוכים במכרז

בשיר עבד אל-ראזק בע״מ עד כה שולם:115,986₪מתוך סכום המכרז:175,500₪
30/12/2023תום תקופת ההתקשרות
30/06/2023תשלום של ₪115,986, 99% מהסכום
31/03/2023תשלום של ₪115,986, 99% מהסכום
31/12/2022תשלום של ₪115,986, 99% מהסכום
30/09/2022תשלום של ₪57,993, 50% מהסכום
30/06/2022תשלום של ₪49,725, 42% מהסכום
31/03/2022תשלום של ₪49,725, 42% מהסכום
31/12/2021תשלום של ₪49,725, 42% מהסכום
30/09/2021תשלום של ₪49,725, 42% מהסכום
30/06/2021תשלום של ₪49,725, 42% מהסכום
31/03/2021תשלום של ₪49,725, 42% מהסכום
31/12/2020תשלום של ₪49,725, 42% מהסכום
30/09/2020תשלום של ₪8,775, 8% מהסכום
30/06/2020תשלום של ₪0, 0% מהסכום
07/05/2020תחילת תקופת התקשרות