דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
דיווח ראשון: 09/05/2020
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, נחלות במשבצת שטח העסקה 2045344.0 מ"ר בישוב עמינדב.

רשות מקרקעי ישראל ←

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

648933

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין