דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 23/04/2020 דיווח ראשון: 09/05/2020

נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים בנחלה חלקה א שטח העסקה 7540.0 מ"ר בישוב כפר ביאליק.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקעות ומבנים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

648792