דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 20/07/2020 דיווח ראשון: 09/05/2020

טורבינות רוח הסכם פיתוח לחכר, טורבינות רוח "פרוייקט רוח בראשית" שטח העסקה 8586.0 מ"ר בישוב נטור.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מערכות ועזרים לייצור והפצת כח

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

648574

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין