דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 26/03/2020 דיווח ראשון: 24/03/2020

בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 356.0 מ"ר בישוב רגבים.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקע למגורים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

648201

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין