דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 24/03/2020 דיווח ראשון: 24/03/2020

מאשרים התקשרות דחופה עם חברת אש וואט שיווק בע"מ לאספקת 4,411 בקבוקי אלכוג'ל של 500 מ"ל כל אחד ובעלות של 29.06התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד החינוך ←

אש וואט שיווק בע״מ

כיתות הדרכה שירותי חינוך והכשרה שרותי חינוך מיוחדים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪150,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

648181

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(2) - התקשרות דחופה למניעת נזק של ממש

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(2) - התקשרות דחופה למניעת נזק של ממש
30/05/2020תום תקופת ההתקשרות
24/03/2020תחילת תקופת התקשרות