דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 19/02/2020 דיווח ראשון: 18/02/2020

בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 556.0 מ"ר בישוב לבנים.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקע למגורים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

647162

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין