דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 29/01/2020 דיווח ראשון: 29/01/2020

חוזה שרות לרובוט הליכה לנפגעי עמוד שידרהפרסום כוונה להתקשרות

המרכז הרפואי שיבא תה"ש ←

דובר - מיכשור רפואי ומדעי בע״מ

ציוד רפואי

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

646431

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
17/02/2020תאריך אחרון להגשת השגות