דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 26/01/2020 דיווח ראשון: 26/01/2020

בקשה לאישור התקשרות עם הספק מועדון המטפסים הישראלי (ע"ר) (580075885) לצורך קבלת שירותי איגוד הטיפוס הספורטיביפרסום כוונה להתקשרות

חומרים אביזרים וציוד לפיתוח ולהוראה מקצועית כלי נגינה כלי נגינה עזרי חינוך אומנות ומשחקים ציוד אומנות

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

646297

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
13/02/2020תאריך אחרון להגשת השגות