דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 19/01/2020 דיווח ראשון: 01/01/2020

הסכם שירות למתן שירותי תחזוקה למעליות בביה"ח המעליות עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה, הינן מתקן הרמה המחוייב בבדיקתהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המרכז הרפואי וולפסון ←

שינדלר ישראל בע״מ

מכונות וציוד לבנייה והרכבה
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪400,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

645953

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/12/2020תום תקופת ההתקשרות
01/01/2020תחילת תקופת התקשרות