דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
דיווח ראשון: 15/01/2020
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תעשיה - מגזר חקלאי חכירה ללא הסכם פיתוח, מגבנה משרדים ומו"פ למפעל קוסמטיקה שטח העסקה 1262.0 מ"ר בישוב נאות סמד

רשות מקרקעי ישראל ←

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

645824

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין