דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 23/12/2019 דיווח ראשון: 23/12/2019

סרגלי מדידה לכלל בית החוליםפרסום כוונה להתקשרות

המרכז הרפואי שיבא תה"ש ←

אגודה לבריאות הציבור (ע"ר)

ציוד רפואי

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

644518

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
09/01/2020תאריך אחרון להגשת השגות