דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 17/12/2019 דיווח ראשון: 17/12/2019

בכוונת רשות המסים להתקשר עם עמותת הפועל ספורט לליגה למקומות עבודה - מחוז באר שבע כספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו לרישום קבוצות עבורפרסום כוונה להתקשרות

ציוד פנאי וספורט

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

644186

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
05/01/2020תאריך אחרון להגשת השגות