דלג לתוכן עיקרי
פרסום כוונה להתקשרות /  טרם התקבלה החלטת ועדה (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
דיווח ראשון: 17/12/2019
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

משרד התחבורה מבקש להתקשר עם חברת מיקרוסופט באמצעות חברת נס אי טי כמפיץ מרכזי ,אשר זכה בהליך תיחור של מנהל הרכש מינהל הרכש הממשלתי הינו גוף באגף החשב הכללי במשרד האוצר, האחראי על ביצוע רכש מרכזי, בגיבוש מדיניות לביצוע רכש במגזר הממשלתי ובסיוע לגופים ממשלתיים בביצוע ויישום מדיניות הרכש במשרדם. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו)

משרד התחבורה ← נס א.ט. בע״מ

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

644175

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחיד הספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו)

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחיד הספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו)
05/01/2020תאריך אחרון להגשת השגות