דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 16/12/2019 דיווח ראשון: 16/12/2019

מבדק שנתי לקבלת תקן אבטחהפרסום כוונה להתקשרות

בית החולים בני-ציון,חיפה ←

מכון התקנים הישראלי

תוכנות

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

643932

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/12/2019תאריך אחרון להגשת השגות