דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

בקשה לאישור התקשרות עם הספק אילת - התאחדות ישראלית לספורט (580281426) לביצע מיזם משותף היחידה לספורט תחרותי אי

משרד התרבות והספורט ← "אילת" - התאחדות ישראלית לספורט תחרותי שאינו אולימפי (ע"ר)

500,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

643573

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(31)(א) - התקשרות עם ספק חוץ - טובי חוץ

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(31)(א) - התקשרות עם ספק חוץ - טובי חוץ
10/12/2020תום תקופת ההתקשרות
10/12/2019תחילת תקופת התקשרות