דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אישור להתקשרות עם הספק עירית שדרות (500210315). נימוקים לפטור התקשרות ישירה עם רשות מקומית לאור החלטת ממשלה

משרד התרבות והספורט ← עירית שדרות

1,212,121

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

643253

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(16) - רשות מקומית

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(16) - רשות מקומית
31/12/2020תום תקופת ההתקשרות
01/01/2020תחילת תקופת התקשרות