דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 02/12/2019 דיווח ראשון: 02/12/2019

התקשרות בפטור ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו עם הספק " בקטלאב דיאגנוסטיקה" לרכישה של מצע גידול EMJHפרסום כוונה להתקשרות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר ←

בקטלאב דיאגנוסטיקה בע״מ

ציוד מעבדה מדידה ואביזרים נלווים
עד כה שולמו 20% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪30,273

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

643113

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
בקטלאב דיאגנוסטיקה בע״מ 30,273₪5,821₪

הזוכים במכרז

בקטלאב דיאגנוסטיקה בע״מ עד כה שולם:5,821₪מתוך סכום המכרז:30,273₪
31/03/2022תשלום של ₪5,821, 19% מהסכום
31/12/2021תשלום של ₪5,821, 19% מהסכום
30/09/2021תשלום של ₪5,821, 19% מהסכום
30/06/2021תשלום של ₪5,821, 19% מהסכום
31/12/2020תשלום של ₪5,821, 19% מהסכום
30/09/2020תשלום של ₪5,821, 19% מהסכום
30/06/2020תשלום של ₪5,821, 19% מהסכום
31/03/2020תשלום של ₪5,821, 19% מהסכום
31/12/2019תשלום של ₪0, 0% מהסכום
22/12/2019תאריך אחרון להגשת השגות
30/06/2019תשלום של ₪5,821, 19% מהסכום