דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 16/12/2019 דיווח ראשון: 01/01/2020

2008350 - רחוב שלמה הלוי 5, הר חוצבים, ירושלים - רשות האוכלוסין וההגירההתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

החשב הכללי הדיור הממשלתי ←

נכסי רד-בינת (1999) בע״מ

החכרת / השכרת מבנה למסחר תעשייה ותיירות החכרת / השכרת מבנה מגורים החכרת / השכרת קרקע החכרת / השכרת קרקעות ומבנים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪21,700,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

643089

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(14א)(ב) - זכויות במקרקעין-צורך דחוף (בטחון הציבור, בר

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(14א)(ב) - זכויות במקרקעין-צורך דחוף (בטחון הציבור, בר
01/01/2035תום תקופת ההתקשרות
01/01/2020תחילת תקופת התקשרות