דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 20/11/2019 דיווח ראשון: 20/11/2019

בקשה להתקשרות עם חברת פנמסופט בגין תחזוקה של מוצר ה sequenceפרסום כוונה להתקשרות

משרד הכלכלה והתעשייה ←

פנמסופט בע״מ

תוכנות שרתים רכיבים לטכנולוגיות מידע ושידור ציוד תקשורת מולטימדיה ו- DataVoice ציוד נלווה למחשוב מסכי מחשב מכשירי תקשורת ואביזרים מחשוב ותקשורת מחשבים מדפסות ייעוץ במחשבים ותקשורת יחידות אחסון נתונים
עד כה שולמו 100% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪32,678

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

642251

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
פנמסופט בע״מ 32,678₪32,678₪

הזוכים במכרז

פנמסופט בע״מ עד כה שולם:32,678₪מתוך סכום המכרז:32,678₪
31/03/2020תשלום של ₪32,678, 100% מהסכום
31/12/2019תשלום של ₪0, 0% מהסכום
10/12/2019תאריך אחרון להגשת השגות