דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 20/07/2005 דיווח ראשון: 01/01/2005

פטור ממכרז למט"י טבריה לשם הפעלת יחפ"כ (יחידנ לפיתוח כלכלי) הנותנים שירות לעולים יזמים ברחבי הארץ.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד העלייה והקליטה ←

עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪80,300

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

6420

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/12/2005תום תקופת ההתקשרות
01/01/2005תחילת תקופת התקשרות