דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
דיווח ראשון: 14/11/2019
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

התחייבות כלפי צד ג' חליפין, פרדיס שטח העסקה 864.0 מ"ר בישוב .

רשות מקרקעי ישראל ←

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

641900

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(21) - הענקת זכויות במקרקעין כנגד ויתור על זכויות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(21) - הענקת זכויות במקרקעין כנגד ויתור על זכויות