דלג לתוכן עיקרי
פרסום כוונה להתקשרות /  טרם התקבלה החלטת ועדה (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪87,825שהם99%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חברת מלם מערכות בע"מ (להלן חברת מלם) זכתה במכרז פומבי מכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) לאספקת מערכת לניהול ידע עבור רשות האכיפה והגבייה. המערכת

רשות האכיפה והגבייה ← ורינט סי. אי. אס. בע״מ +1

89,344

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

641111

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחיד הספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו)

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחיד הספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו)
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
ורינט סי. אי. אס. בע״מ 89,344₪87,825₪ (100% בהתקשרות בודדת)
קוגנייט טכנולוגיות ישראל בע״מ -- (0% בהתקשרות בודדת)
סך הכל89,344₪87,825₪100%

הזוכים במכרז

ורינט סי. אי. אס. בע״מ עד כה שולם:87,825₪ (100% בהתקשרות בודדת) מתוך סכום המכרז:89,344₪
קוגנייט טכנולוגיות ישראל בע״מ עד כה שולם:- (0% בהתקשרות בודדת) מתוך סכום המכרז:-
31/12/2020תשלום של ₪87,825, 98% מהסכום
30/09/2020תשלום של ₪87,825, 98% מהסכום
30/06/2020תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/03/2020תשלום של ₪0, 0% מהסכום
24/11/2019תאריך אחרון להגשת השגות