דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

התקשרות עם הפועל - ספורט למקומות עבודה מחוז באר שבע (580236602) עבור פעילות ספורט מחוז הדרום

משרד הרווחה ← הפועל - ספורט למקומות עבודה מחוז באר שבע (ע"ר)

18,400

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

640376

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח
31/05/2020תום תקופת ההתקשרות
11/09/2019תחילת תקופת התקשרות