דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
דיווח ראשון: 01/12/2019
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שינוי יזום להארכת תאריכי תוקף. תחום העבודה: יועץ הנדסי לשכונת הפרסה וצפונית בחריש. המתכנן נבחר: מהמאגר. ת

משרד הבינוי והשיכון ← ש.מועלם מהנדסים ויועצים בע״מ

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

640304

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(1) התקשרות המשך התקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראש

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(1) התקשרות המשך התקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראש
30/11/2020תום תקופת ההתקשרות
01/12/2019תחילת תקופת התקשרות