דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 15/09/2019 דיווח ראשון: 10/09/2019

RetroNectin לטיפול בלימפומה מסוג B בילדיםהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המרכז הרפואי שיבא תה"ש ←

יסודות וגזים כימיקלים ממיסים (חומרים) פיגמנטים שעוות ושמנים תוספים תרכובות ותערובות
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪200,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

639342

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים
10/09/2021תום תקופת ההתקשרות
10/09/2019תחילת תקופת התקשרות