דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 27/06/2005 דיווח ראשון: 01/01/2005

פטור ממכרז למ.א. גולן עבור שירותי הסעות עולים לאולפניםהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד העלייה והקליטה ←

עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪194,810

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

6386

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(16) - רשות מקומית

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(16) - רשות מקומית
31/12/2005תום תקופת ההתקשרות
01/01/2005תחילת תקופת התקשרות